Skip to main content
Oorspronkelijke datum: 15 april 2018

Privacy verklaring

Stichting MaximaAL Comité hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting MAximaAL Comité Hoogmade houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting MAximaAL Comité Hoogmade zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Stichting MAximaAL Comité
Vissersweg 7
2355 AL Hoogmade
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • Te verwerken in onze administratie en voor archief doeleinden;
 • Versturen van digitale berichten, waaronder nieuwsbrief;
 • Communicatie via social media, zoals twitter en Facebook;
 • Onze digitale dienstverlening te verbeteren (cookies en IP-gegevens).

Voor het doel van deze gegevensverwerking worden niet meer dan de volgende gegevens verwerkt: naam, adres, geslacht, geboortedatum, email adres, telefoonnummer en bankgegevens.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doelen, of om te voldoen aan de wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Minderjarigen

Indien een minderjarige (jonger dan 16 jaar) lid wil worden van het MAximaAL Comité moet hiervoor expliciete toestemming van de ouder of voogd te worden overlegd.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker worden in gebruik. We kunnen dankzij cookies bijvoorbeeld zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden

bekeken. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de Privacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking aan derden

Zonder uw toestemming verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die Stichting MAximaAL Comité met u heeft. Denk hierbij aan het organiseren van wedstrijden of andere evenementen.

Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de diensten uw gegevens verwerken moeten deze derden uw gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Deze derden moeten aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen genomen hebben en geheimhouding betrachten. Verder kunnen de genoemde persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen ook aan derden verstrekt worden wanneer dit:

 • Noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • Noodzakelijk is ter bescherming van een vitaal belang van u.

Beveiliging persoonsgegevens

Stichting MAximaAL Comité treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen

verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht Stichting MAximaAL Comité te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Laatste update: 20 juni 2018