17. 02. 10
posted by: Joost van der Meer

Begin 2017 is een start gemaakt met een nieuw koningsdag comité. Na jarenlange dienst (6 jaar) heeft het groepje enthousiaste vrijwilligers, die het Alexia comite vormden, in 2016 besloten om ermee te stoppen. Zij hebben dit, denk ik, met dezelfde liefde voor het dorp gedaan, waarmee wij er nu mee beginnen. Daarvoor was er het Wilhelmina comité, die de versierde fietstocht organiseerde en activiteiten voor de ouderen.

Als eerst willen wij de groep van het Alexia comite enorm bedanken voor hun inzet om het ieder jaar weer iedereen naar hun zin te maken, zonder enig eigenbelang.

Dus waar hun zijn gestopt, hopen wij het stokje goed over te nemen en voort te zetten.

Bij een nieuw comite, hoort een nieuwe naam. Dus daarom hebben we gekozen voor het MaximaAL Comite. Met een link naar onze koningin. Een link naar de maximale inzet van iedere vrijwilliger die hierbij zijn steentje bijdraagt en als laatste de AL in het midden van het logo, wat staat voor Alle Leeftijden. Met recht hopen we dat we voor iedere leeftijd iets leuks kunnen organiseren en dus iedereen er dus ook echt aan meedoet.

Het doel is dat iedere vereniging 1 of 2 vrijwilligers aanbied aan het comité en zelf dus ook voor een nieuw lid zorgt, op het moment dat het huidige lid ermee stopt. Zo blijft iedere vereniging vertegenwoordigt binnen het comité. Deze vrijwilligers denken na met hun achterban over een leuk evenement om te organiseren en te regelen. Door de korte duur van het evenement bij iedere vereniging, kan iedereen wel volledig genieten van de gehele dag.

We hopen het 1e jaar goed door te komen en ieder jaar het feestje steeds verder uit te kunnen breiden, zodat iedere inwoner uit Hoogmade ook daadwerkelijk in het dorp blijft en gezellig meedoet en wie weet, bewoners van omliggende dorpen ook hierheen komen. Het is een prachtig dorp, met prachtige inwoners. Nu alleen nog een prachtige dag. Dit kan o.a. door ons motto : Voor elkaar | met elkaar.

National CPR association
National CPR association